top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ výslovně uděluji společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o., IČO 09932836, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84836, telefonní kontakt: +420 777 777 917, e-mail: events@progresus.cz a společnosti Auta Super, s.r.o., IČO 24742520, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170573 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“), za účelem:

 

Osobní údaje budou použity za účelem informování člena o veškerých výhodách spojených s jeho členstvím v klubu, možnostech využití exkluzivních nabídek, o termínech dalších událostí pořádaných v rámci exkluzivních výhod, o investičních příležitostech, službách Správce a třetích osob, případně o jiných akcích, soutěžích, novinkách, jakož i za účelem informování o akcích, nabídkách, novinkách, newsletterech, produktech a službách jiných subjektů, které jsou uvedeny níže v tomto dokumentu (dále jen „marketingové účely“).

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být pro účely marketingu poskytnuty/předány také jinému subjektu (dále jen „Subjekt“) a to zejména:

  • PROGRESUS IT s.r.o. Praha 5, IČO 10916644, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1,

  • RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,

  • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov.

 

Zpracovatelem osobních údajů mohou být i další subjekty, které jsou součástí skupiny PROGRESUS, Auta Super nebo RD Rýmařov.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoli odvolat písemně na e-mailovou adresu events@progresus.cz, dopisem na adresu sídla kteréhokoli ze Správců anebo přímo v rámci zaslané e-mailové zprávy s obsahem marketingového sdělení, a to stisknutím tlačítka „Odvolat souhlas“, kterým následně svou volbu potvrdím.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese Správce https://www.as-superclub.com. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na kteréhokoli ze Správců a to písemně dopisem na adresu jejich sídla anebo prostřednictvím e-mailové adresy events@progresus.cz.

bottom of page